Piston 100 cc-KF-OK-KZ karting et pièces détachées

COMMANDE DIRECTE PISTON KARTING ADAPTABLE

REFERENCES PISTON PRIX HT PRIX TTC
EBP-85055 PISTON PARILLA PUMA 85 73,63 € 88,36 €
A-100066 PISTON PARILLA PUMA 100 77,50 € 93,00 €
K155 PISTON IAME KOMET K55 86,00 € 103,20 €
PC17125006 PISTON MAXTER MX L 100 62,08 € 74,50 €
  PISTON VERTEX Type ROTAX 100cc 50,30 32,50 € 39,00 €
K160 PISTON IAME R91 70,83 € 85,00 €
K160A PISTON IAME T01S PARILLA REEDJET 70,83 € 85,00 €
A10.3110000K KIT PISTON MAXTER KF-KFJ-KF2-KF3    
IFA-20653-K KIT PISTON PARILLA REEDSTER KF 6°    
K161G Piston METEOR 1° segment 0,8 mm Parilla Screamer 2    
K161H Kit piston METEOR 4° 128 g segment 1 mm TM KZ10C-MAXTER MXS    
K161I-K Kit piston METEOR 4° 118 gr segment 0,8 mm TM KZ10C-Maxter MXS    
K195 CLIPS PISTON 1 mm diam 14 1,00 € 1,20 €
K196 CLIPS PISTON IAME 1.2 mm diam 14 1,00 € 1,20 €
K205 AXE DE PISTON 39 mm IAME 13,21 € 15,85 €
K201 AXE DE PISTON 40 mm KOMET K55 13,21 € 15,85 €
K215 AXE DE PISTON 41 mm IAME KFS 13,21 € 15,85 €
K210 AXE DE PISTON 44 mm IAME KFS 125 / X30 13,21 € 15,85 €
  AXE DE PISTON MODENA KK1 12,50 € 15,00 €
A10.3080000 AXE DE PISTON MAXTER KF 12,50 € 15,00 €
K123 CAGE D’AXE DE PISTON 14/18/20 mm 10,00 € 12,00 €
K124 CAGE D’AXE DE PISTON IKO ARGENT 14/18/18 – B2 10,00 € 12,00 €
K128B CAGE D’AXE DE PISTON IKO ARGENT 15/19/20 B2 11,58 € 13,90 €
15192024 CAGE D’AXE DE PISTON INA KBK 15/19/19,7mm 11g ROTAX 9,00 € 10,80 €
JOINT MOTEUR PRIX HT PRIX TTC
Parilla Reedjet Mag 97 joint o’ring culasse petit modèle    
Maxter MX L 100 joint o’ring culasse petit modèle    
Maxter MX L 100 joint o’ring culasse grand modèle    
Maxter MX L 100 joint culasse cuivre    
Maxter KF 2010 joint o’ring culasse grand modèle    
Parilla Reedster KF joint cuivre culasse    
Rotax 100 air joint d’embase 0,1 – 0,4    
   
Pavesi valve 95 joint d’embase 0,4    
Parilla Reedjet Mag 97 joint d’embase 0,4    
Maxter MX A junior joint d’embase 0,1 – 0,2 – 0,3    
Maxter MX L 100 joint d’embase    
Pavesi KZ joint d’embase 0,1 – 0,3    
Parilla puma joint d’embase    
XTR joint d’embase 0,3 – 0,5    
Parilla Reedster KF joint d’embase 0,1 – 0,4  

 

Piston ancien modèle karting et pièces détachées

COMMANDE DIRECTE PISTON KARTING ADAPTABLE

REFERENCES PISTON PRIX HT PRIX TTC
EBP-85055 PISTON PARILLA PUMA 85 73,63 € 88,36 €
A-100066 PISTON PARILLA PUMA 100 77,50 € 93,00 €
K155 PISTON IAME KOMET K55 86,00 € 103,20 €
PC17125006 PISTON MAXTER MX L 100 62,08 € 74,50 €
  PISTON VERTEX Type ROTAX 100cc 50,30 32,50 € 39,00 €
K160 PISTON IAME R91 70,83 € 85,00 €
K160A PISTON IAME T01S PARILLA REEDJET 70,83 € 85,00 €
K195 CLIPS PISTON 1 mm diam 14 1,00 € 1,20 €
K196 CLIPS PISTON IAME 1.2 mm diam 14 1,00 € 1,20 €
K205 AXE DE PISTON 39 mm IAME 13,21 € 15,85 €
K201 AXE DE PISTON 40 mm KOMET K55 13,21 € 15,85 €
K215 AXE DE PISTON 41 mm IAME KFS 13,21 € 15,85 €
K210 AXE DE PISTON 44 mm IAME KFS 125 / X30 13,21 € 15,85 €
  AXE DE PISTON MODENA KK1 12,50 € 15,00 €
A10.3080000 AXE DE PISTON MAXTER KF 12,50 € 15,00 €
K123 CAGE D’AXE DE PISTON 14/18/20 mm 10,00 € 12,00 €
K124 CAGE D’AXE DE PISTON IKO ARGENT 14/18/18 – B2 10,00 € 12,00 €
K128B CAGE D’AXE DE PISTON IKO ARGENT 15/19/20 B2 11,58 € 13,90 €
15192024 CAGE D’AXE DE PISTON INA KBK 15/19/19,7mm 11g ROTAX 9,00 € 10,80 €